Krbová kamna ALPHA - Alpha I. - AL905-SE

Nejmenší kamna nové ?ady Alpha. Tato kamna byla vyvinuta speciáln? pro britský trh. Vyzna?ují se hlavn? vysokou ú?inností a šetrností k životnímu prost?edí. Radikáln? snížený obsah škodlivých látek plní i ty nejp?ísn?jší normy EU.  


        
 

Alpha I. - AL905-SE


Výkon: 5 kW

Ú?innost: 84,3% (p?i spalování d?eva)

Rozm?ry: v.605 x ​​š.445 x h.401 mm

Vývod: horní i zadní (pr?m?r  125 mm)

Délka polen : do 250 mm

Oficiáln? zaregistrované v DEFRA Smoke Exempt Stove

Norma CE EN 13240 - testovaná na d?evo i uhlí v UK

Hmotnost: 79 kg

Materiál: konstrukce z oceli. Dví?ka, horní deska a zadní ?ást topeništ? z litiny. 

Primární, sekundárníterciální spalování 

Palivo: d?evo, d?ev?né brikety, uhlí

 


Výhradní dovozce: TIP spol. s r.o., prov. Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, krbova.kamna@kamnakrbova.cz