Krbová kamna ALPHA - Alpha III. s výměníkem - AL910-B
Alpha III. AL910-B s vým?níkem a termostatem

Max. výkon dosažený   : 15,1 kW

Jmenovitý výkon :               8,5 kW

Pom?r voda/vzduch :         62/38%

Ú?innost : 74,3 % (p?i spalování d?eva)

Rozm?ry :  v.735 x š.610 x h.545 mm                                                                

Vývod : horní  (pr?m?r 150 mm)    

Délka polen : 400 mm

Norma CE EN 13240 - testováno na d?evo i uhlí v UK

Váha : 160 kg

Materiál : konstrukce z oceli. Dví?ka, horní deska a zadní ?ást topeništ? z litiny. Vým?ník ocelový.

Palivo : d?evo, d?ev?né brikety, uhlí

Spot?eba paliva :  4,8 kg/hod

Výhradní dovozce: TIP spol. s r.o., prov. Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, krbova.kamna@kamnakrbova.cz