Kamna HORSE FLAME s výměníkem - Litinová kamna HFB - 577D Mustang

Krbová kamna s vým?níkem moderního designu pro vytáp?ní v?tších prostor. Vysoká ú?innost a zna?ný výkon, široké topeništ? to jsou znaky t?chto kamen. 

 

          Parametry

 • Typ: HFB 577D - Mustang
 • Maximální výkon dosažený :   26.6 kW
 • Jmenovitý výkon :                      17 kW
 • Pom?r voda/vzduch :                 59/41%  
 • Ú?innost:                                      66%
 • Rozm?r:                                        812 x 800 x 630 mm
 • Komínový vývod:                       166 mm vn?jší pr?m?r
                                                         horní i zadní  vývod
 • Hmotnost:                                   240 kg
 • Spot?eba paliva:                        6 kg/h (bukové d?evo)
 • Výška topeništ?:                       350 mm
 • Ší?ka topeništ?:                        560 mm
 • Objem vým?níku:                     18 l
Výhradní dovozce: TIP spol. s r.o., prov. Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, krbova.kamna@kamnakrbova.cz