Krbová kamna PRECISION - Precision I. HF 905

Nejmenší kamna nové ?ady Precision. Tato ?ada byla vyvinuta speciáln? pro britský trh. Vyzna?uje se hlavn? vysokou ú?inností a šetrností k životnímu prost?edí.  Radikáln? snížený obsah škodlivých splodin plní i ty nejp?ísn?jší normy Evropských zemí.  


        

Precision I. HF 905-SE

Výkon : 4,9 kW

Ú?innost : 84,3 % (p?i spalování d?eva)

Rozm?ry :  v.605 x š.445 x h.401 mm                                                                

Vývod : horní i zadní (pr?m?r 125 mm)    

Délka polen : do 250 mm

Oficiáln? zaregistrovány v DEFRA Smoke Exempt Stove

Norma CE EN 13240 - testováno na d?evo i uhlí v UK

Váha : 79 kg

Materiál : konstrukce z oceli. Dví?ka, horní deska a zadní ?ást topeništ? z litiny

Primární, sekundární i terciální spalování

Palivo : d?evo, d?ev?né brikety, uhlí

 

 

 

 

Výhradní dovozce: TIP spol. s r.o., prov. Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, krbova.kamna@kamnakrbova.cz