LITINOVÉ KOU?OVODY

Vhodným dopl?kem litinových kamen jsou kvalitní litinové kou?ovody. Litinové kou?ovody se vyzna?ují vysokou životností a odolností, velmi snadnou montáží a také výrazným snížením hluku. 

Dodáváme litinové kou?ovody dvou rozm?r? v bezkonkuren?ních cenách.

vnit?ní pr?m?r 124 mm a 154 mm.

V obou rozm?rech dodáváme i kou?ovod vybavený komínovou klapkou. Kolena jsou dodávána v provedení 90 st. nebo 45 st. v provedení s ?istícím otvorem.

Upozorn?ní:

Naše litinové kou?ovody se montují na kamna oproti tuzemským zvyklostem z vnit?ní strany komínového odtahu. Krbová kamna mají nízké teploty spalin, což m?že zp?sobit jejich kondenzaci. Pro kamna je žádoucí, aby se kondenzát vracel zp?t, což umož?uje práv? montáž trubek z vnit?ní strany komínového odtahu. Tato montáž je v souladu s normou ?SN 734201 pro p?ipojení kamen ke komínovému pr?chodu.

 


Výhradní dovozce: TIP spol. s r.o., prov. Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, krbova.kamna@kamnakrbova.cz