Maximus - nejvyšší t?ída. Nejvýkon?jší krbová kamna z ?ady Olymberyl jsou výrobcem ur?ená pro spalování d?eva i uhlí.  Krbová kamna klasického stylu v té nejvyšší výbav?. Kombinace sálavého (radia?ního) a konvek?ního (studený vzduch od podlahy proudí pr?duchy v kamnech a tím se oh?ívá) p?enosu tepla zajišuje rovnom?rné ší?ení tepla ve vytáp?ných místnostech. Krbová kamna jsou vybavená  sekundárním p?ívodem vzduchu zajišujícím vysokou ú?innost. Ohnivzdorné topeništ? je u našich kamen samoz?ejmým komfortem. Samostatn? p?ístupný popelník s ovladatelným roštem. Velmi rozm?rné ?elní sklo se samo?istícím efektem. Svou výbavou a výkonem sahají krbová kamna Aidan na samý vrchol dané t?ídy. Když p?ipo?teme výrazn? zajímavou cenu, není co ?ešit. 

 

Provedení smalt (na obrázku) je pouze na objednávku s p?irážkou 28% ceny.

 

                      

Parametry:

 • TYP:  HF 446 Maximus
 • Kamna pro spalování d?eva (pro uhlí prozatím chybí certifikace pro ?R) 
 • Sekundární spalování pro vyšší efektivitu
 • "Airwash" systém pro ?ist?ní skla
 • Horní a zadní komínová zd?? 
 • Celkový max výkon:                             21 kW
 • Max. výkon d?evo:                                18 kW 
 • Rozm?ry:                                                825 x 610 x 610 mm
 • Komínový vývod (s redukcí)              148 mm vn?jší pr?m?r
 • Váha                                                       208 kg  
 • Max.délka polen                                  37 cm
 • Spot?eba paliva                                   7,4 kg/h (bukové d?evo)
 • Tah komína                                           10 Pa
  Výška topeništ?:                                  240 mm
  Ší?ka topeništ?:                                    360 mm 
Výhradní dovozce: TIP spol. s r.o., prov. Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, krbova.kamna@kamnakrbova.cz