Kamna HORSE FLAME s výměníkem - Litinová kamna HFB - 777D Sundar

Sundar jsou kamna vyššího výkonu pro vytáp?ní v?tších prostor. Nová konstrukce splní velmi náro?né požadavky uživatel?. Provedení smalt  je pouze na objednávku s p?irážkou 25% ceny.

 

 

Pozor na rozdíly u vývod? komína:
Horní vývod - požadovaný tah komína 10 Pa
Zadní vývod - požadovaný tah komína 20 Pa

P?i výb?ru zadního vývodu komína dochází k vyšší ú?innosti kamen, spaliny za hrdlem komína dosahují nižších teplot, ale je nutný vyšší tah komína.

Parametry:

 • Typ: HFB 777D Sundar
 • Maximální výkon dosažený :  18kW
 • Jmenovitý výkon :                     15.5 kW
 • Pom?r voda/vzduch :               48/52%
 • Ú?innost                                      72%
 • Rozm?r                                        865 x 828 x 583 mm
 • Kominový vývod                        redukce (168 mm vn?jší pr?m?r)                                                 
                                                        horní i zadní
 • Hmotnost                                   240 kg     
 • Výška topeništ?:                      340 mm
 • Ší?ka topeništ?:                        560 mm
 • Objem vým?níku:                     18 l
 • Spot?eba paliva                       5,3 kg/h (bukové d?evo)Výhradní dovozce: TIP spol. s r.o., prov. Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, krbova.kamna@kamnakrbova.cz