Kamna HORSE FLAME s vým?níkem - Litinová kamna HFB - 517 Regis

Regis, kamna s vým?níkem. Provedení smalt (na obrázku) je pouze na objednávku s p?irážkou 30% ceny.

Parametry

 • Max. výkon dosažený :  11,6 kW
 • Jmenovitý výkon :           8,5 kW   
 • Pom?r voda/vzduch :     52/48%
 • Rozm?ry:                          715 x 556 x 518 mm
 • Ú?innost:                          77.7 %
 • Komínový vývod:            150 mm (6") vnit?ní pr?m?r
                                             horní i zadní
 • Hmotnost::                       124 kg
 • Výška topeništ?:            265 mm
 • Ší?ka topeništ?:              310 mm
 • Spot?eba paliva :            2,6 kg/h (bukové d?evo)
 • Objem vým?níku:           11 l

 

Výhradní dovozce: TIP spol. s r.o., prov. Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, krbova.kamna@kamnakrbova.cz