KRBOVÁ KAMNA HORSE FLAME - Litinová kamna HF - 577D Mustang

 Mustang, první t?i typy kamen "HF"  jsou inovacemi úsp?šných kamen ?ady Olymberyl. Litinová kamna Mustang jsou úplnou novinkou. Zkušebnou nam??ené parametry jsou opravdu vynikající. P?i nominálním výkonu 24kw byla dosažená ú?innost 84%. Velmi široké topeništ?, originální design staví kamna Mustang v konkurenci opravdu vysoko. Provedení smalt je pouze na objednávku s p?irážkou 25% ceny.

 

 

Parametry:

  • Nominální výkon:               24 kW  (údaj SZÚ)
  • Rozm?ry:                           812 x 800 x 630 mm 
  • Ú?innost:                            84% p?i nominálním výkonu
  • Komínový vývod:            167 mm vn?jší pr?m?r
  • Hmotnost:                         227 kg 
  • Spot?eba paliva               6,5 kg/h  
  • Výška topeništ?:             350 mm
  • Ší?ka topeništ?:               560 mm                              
Výhradní dovozce: TIP spol. s r.o., prov. Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, krbova.kamna@kamnakrbova.cz