Olive s vým?níkem. Stejná krbová kamna jako HF 233 ovšem dopln?ná teplovodním vým?níkem o objemu 9 litr?. Takto vybavená krbová kamna vytopí v pohod? st?edn? velký byt, nebo menší domek. Vše ostatní jako u typu OBFN 233.  Provedení smalt (na obrázku) je pouze na objednávku s p?irážkou 35% ceny.

Krbová kamna OBFN 243 ?elní pohled

               Krbová kamna OBFN 243 zadní pohled

    Parametry:

 • Typ:  Olive - HFB 243 
 • Kamna pro spalování d?eva s vým?níkem na vodu pro p?ídavné radiátory (pro uhlí prozatím chybí certifikace pro ?R) 
 • Sekundární p?ívod vzduchu  pro vyšší efektivitu
 • "Airwash" systém pro ?ist?ní skla
 • Horní a zadní komínová zd?? 
 • Celkový max výkon:                             9 kW (d?evo)
 • Jmenovitý výkon                                   8.5 kW
 • Pom?r výkonu voda/vzduch               59/41%
 • Rozm?ry:                                                700 x 535 x 490 mm
 • Ú?innost :                                               72,9%
 • Komínový vývod                                   150 mm  vnit?ní pr?m?r 
 • Váha                                                        124 kg 
 • Max.délka polen                                   30 cm
 • Spot?eba paliva                                    2,8 kg/h (bukové d?evo) 
 • Tah komína                                            12 Pa
 • Výška topeništ?:                                   215 mm
 • Ší?ka topeništ?:                                     305 mm
 • Objem vým?níku:                                   9 l 

Výhradní dovozce: TIP spol. s r.o., prov. Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, krbova.kamna@kamnakrbova.cz