Krbová kamna PRECISION - Precision krbová vložka s vým?níkem HF 357iB

 

Precision HF 357iB - krbová vložka s vým?níkem a termostatem  


Max. výkon dosažený : 12,3 kW

Jmenovitý výkon : 10 kW

Pom?r voda/vzduch : 60/40%

Ú?innost : 80,2 % (p?i spalování d?eva)

Rozm?ry :  v.605 x š.490 x h.407 mm                                                                

Vývod : horní  (pr?m?r 150 mm)    

Délka polen : do 250 mm

Norma CE EN 13240 - testováno na d?evo i uhlí v UK  

Váha : 100 kg

Materiál : Pl᚝ z oceli. Dví?ka a zadní ?ást topeništ? z litiny

Primární, sekundární i terciální spalování

Palivo : d?evo, d?ev?né brikety, uhlí

Spot?eba paliva : 3 kg/h 

Systém "Airwash" pro oplach skla

 


Výhradní dovozce: TIP spol. s r.o., prov. Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, krbova.kamna@kamnakrbova.cz